Vajanského nábrežie 10
811 02 Bratislava
tel.: 02/52 73 33 76
dunajpub@dunajpub.sk